نوع فایل:
نوع ملک:

پول پیش: 4,000,000,000 تومان

اجاره: 5,000,000 تومان

متراژ:  302

تعداد خواب:  4

سن بنا: 2

طبقه: 2