نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 2,820,000,000 تومان

قیمت متری: 30,000,000 تومان

متراژ:  94

تعداد خواب:  2

سن بنا: 8

طبقه: 6