نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 2,340,000,000 تومان

قیمت متری: 45,000,000 تومان

متراژ:  52

تعداد خواب:  0

سن بنا: 26

طبقه: 0