نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 3,520,000,000 تومان

قیمت متری: 40,000,000 تومان

متراژ:  88

تعداد خواب:  2

سن بنا: 6

طبقه: 5