نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 3,276,000,000 تومان

قیمت متری: 39,000,000 تومان

متراژ:  84

تعداد خواب:  1

سن بنا: 9

طبقه: 2