نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 826,000,000 تومان

قیمت متری: 14,000,000 تومان

متراژ:  59

تعداد خواب:  2

سن بنا: 2

طبقه: 2