نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 5,100,000,000 تومان

قیمت متری: 20,000,000 تومان

متراژ:  255

تعداد خواب:  2

سن بنا: 22

طبقه: 2