نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 9,000,000,000 تومان

قیمت متری: 50,000,000 تومان

متراژ:  180

تعداد خواب:  2

سن بنا: 5

طبقه: 2