نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 3,261,250,000 تومان

قیمت متری: 25,000,000 تومان

متراژ:  130.45

تعداد خواب:  2

سن بنا: 12

طبقه: 3