نوع فایل:
نوع ملک:

قیمت کل: 6,804,000,000 تومان

قیمت متری: 81,000,000 تومان

متراژ:  84

تعداد خواب:  2

سن بنا: 2

طبقه: 2